Zaznacz stronę

SzadEko

szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska

SzadEko oferuje szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska:

OCHRONA POWIETRZA

 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • Zgłoszenia instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,

GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA

 • Operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód,
 • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych lub powierzchniowych,
 • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 • Wnioski o wydanie zezwoleń na przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów,
 • Instrukcje prowadzenia składowisk odpadów wraz z planami awaryjnymi,
 • Wnioski o zamknięcie składowisk odpadów lub ich części,
 • Projekty rekultywacji składowisk odpadów (wraz z częścią kosztorysową),
 • Zakładowe instrukcje gospodarowania odpadami.

RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Analizy porealizacyjne.

OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE

 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • Raporty początkowe o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami stwarzającymi ryzyko,
 • Analizy konieczności sporządzenia raportów początkowych,
 • Programy zapobiegania poważnym awariom przemysłowy,
 • Plany remediacji gruntów.

PROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA m.in.:

 • Bieżąca dokumentacja z zakresu gospodarki odpadami prowadzona w oparciu o karty ewidencji i karty przekazania odpadów,
 • Sprawozdania roczne do Urzędów Marszałkowskich o ilości wytwarzanych odpadów i sposobach nimi gospodarowania,
 • Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • Sprawozdania PRTR,
 • Sprawozdania GUS.

Kontakt:

SzadEko

Adres:

Ul. Skowronkowa 7

62-500 Konin

Tel. 600 934 194, 608 396 809

e-mail: szadeko@onet.pl

NIP: 665-264-13-72

REGON: 301743449

Formularz kontaktowy

3 + 10 =

BIURO     PROJEKTOWE    SZADEKO